Τα πιο δημοφιλή μαθήματα

Α10: «Η Αξιοποίηση του web 2.0 στο Σύγχρονο Σχολείο: Από τη Θεωρία στην Πράξη με έμφαση στη Συνεργασία, τη Δημιουργικότητα και την Κριτική Σκέψη»

Α10: «Η Αξιοποίηση του web 2.0 στο Σύγχρονο Σχολείο: Από τη Θεωρία στην Πράξη με έμφαση στη Συνεργασία, τη Δημιουργικότητα και την Κριτική Σκέψη»

Παναγιώτης Αναστασιάδης | Κωνσταντίνος Κωτσίδης | Αγορίτσα Γόγουλου | Χαράλαμπος Μουζάκης
1 Ψήφος | 6366 Επισκέψεις | Μέση τιμή 5/5 | Η ψήφος σας [?]
(10)  - Α10: «Η Αξιοποίηση του web 2.0 στο Σύγχρονο Σχολείο: Από τη Θεωρία στην Πράξη με έμφαση στη Συνεργασία, τη Δημιουργικότητα και την Κριτική Σκέψη»

(10) - Α10: «Η Αξιοποίηση του web 2.0 στο Σύγχρονο Σχολείο: Από τη Θεωρία στην Πράξη με έμφαση στη Συνεργασία, τη Δημιουργικότητα και την Κριτική Σκέψη»

Admin Administrator | Κωνσταντίνος Κωτσίδης | Παναγιώτης Αναστασιάδης
0 Ψήφοι | 2433 Επισκέψεις | Η ψήφος σας [?]
Β1: Η ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Β1: Η ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

System Administrator | Κωνσταντίνος Κωτσίδης | Παναγιώτης Αναστασιάδης | Admin Administrator
0 Ψήφοι | 259 Επισκέψεις | Η ψήφος σας [?]