Περιγραφή

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Πανεπιστημίου Κρήτης και το Εργαστήριο Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών στην Δια Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α σε συνεργασία με την Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων, διοργανώνουν εξ αποστάσεως  Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με θέμα: «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων με εξειδίκευση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας».

Σκοπός Μαθήματος

Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό  να εφοδιάσει τους επιμορφούμενους με  μεθόδους, εργαλεία και ικανότητες,  ώστε να αναβαθμίσουν τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις τους σε θέματα της φιλοσοφίας και των αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων και ειδικά σε θέματα που αφορούν στo πρόγραμμα σπουδών των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας. Ακόμα, στοχεύει στη βελτίωση των εκπαιδευτικών πρακτικών των συμμετεχόντων, αναπτύσσοντας σύγχρονες και καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις,  οι οποίες θα ενισχύσουν τη δημιουργικότητα και την κριτική σκέψη (π.χ. με την αξιοποίηση της τέχνης, της δυναμικής της ομάδας και των μεθόδων της Μετασχηματίζουσας Μάθησης)

Σε ποιους απευθύνεται

Το ανωτέρω επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε :

-       Εκπαιδευτές Ενηλίκων

-       Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων

-       Στελέχη Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας

-       Στελέχη της διοίκησης όλων των ειδικοτήτων (π.χ. διευθυντής, υποδιευθυντής, σχολικός σύμβουλος)

-       Απόφοιτους ΑΕΙ, ΤΕΙ

Χρονική Διάρκεια

Το επιμορφωτικό σεμινάριο θα έχει διάρκεια 8 μηνών και 500 ωρών.

Υπεύθυνοι Επιμόρφωσης

Επιστημονικός Υπεύθυνος του Επιμορφωτικού Προγράμματος: Αναστασιάδης Παναγιώτης, Καθηγητής Δια Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής του Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α

 

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Εκπαιδευτικού Υλικού: Κόκκος Αλέξης, Πρόεδρος της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων, μέλος της συντονιστικής επιτροπής της Παγκόσμιας Ένωσης Μετασχηματίζουσας Μάθησης. τ. Καθηγητής Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο ΕΑΠ.

Επιμορφώτρια Επιμορφωτικού Προγράμματος: Καγιαβή Μαίρη