Γενική Περιγραφή

Το Εργαστήριο Δια βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στο πλαίσιο του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Κρήτης διοργανώνει εξ αποστάσεως  Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με θέμα: «ΤΠΕ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ: Η Παιδαγωγική Αξιοποίηση των Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών Διαδικτύου στο Σύγχρονο Σχολείο με έμφαση στη Συνεργατική Δημιουργικότητα:  Από την Θεωρία στην Πράξη»

Σε ποιους απευθύνεται

Το ανωτέρω επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους συμμετέχοντες που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το εξ αποστάσεως Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με θέμα: «Η Αξιοποίηση του Web 2.0 στο Σύγχρονο Σχολείο – Από τη Θεωρία στην Πράξη με έμφαση στη Συνεργασία, τη Δημιουργικότητα και την Κριτική Σκέψη».

Το αντικείμενο της επιμόρφωσης

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών Διαδικτύου  στην σχολική πράξη, με έμφαση στη Συνεργατική Δημιουργικότητα αποτελεί το βασικό αντικείμενο των Θεματικών Ενοτήτων του Επιμορφωτικού Προγράμματος. Το ενδιαφέρον μας θα εστιαστεί στην άμεση εφαρμογή της θεωρίας στη σχολική πράξη, με έμφαση στη διερεύνηση και οικοδόμηση της γνώσης  για την ενθάρρυνση της  συνεργατικής  δημιουργικότητας.

Διδακτικές Ενότητες

 Το επιμορφωτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες Διδακτικές Ενότητες (Δ.Ε.) :

[Δ.Ε 1]:  Δυναμική της ομάδας και εμβάθυνση στη δημιουργικότητα                                                                           

(40 δ.ω, 2 εβδομάδες, 25/2/19 – 10/3/19)

[Δ.Ε 2]:  Σχεδιασμός – Δημιουργία Ιστοσελίδας                                                                                                           

(60 δ.ω, 3 εβδομάδες, 11/3/19 – 31/3/19)

[Δ.Ε 3]:  Εφαρμογές Επαυξημένης πραγματικότητας στην εκπαίδευση                                                                    

(60 δ.ω, 3 εβδομάδες, 1/4/19 – 21/4/19)

[Δ.Ε 4]:  Digital Storytelling /Εφαρμογές Office 365                                                                                                     

(60 δ.ω, 3 εβδομάδες, 6/5/19 – 26/5/19)

[Δ.Ε 5]: Διδακτική γνωστικού αντικειμένου και εκπόνηση εκπαιδευτικού σεναρίου                         

(80 δ.ω, 4 εβδομάδες, 27/5/19 – 23/6/19)

Υπεύθυνοι Επιμόρφωσης

Επιστημονικός Υπεύθυνος του επιμορφωτικού προγράμματος είναι ο κ. Αναστασιάδης Παναγιώτης, Καθηγητής Δια Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής του Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α.

Το σύνολο των επιμορφωτών είναι επιστημονικοί συνεργάτες του Εργαστηρίου Δια Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης

- Χρηστίδης Κωνσταντίνος, Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Κρήτης, Επιστημονικός συνεργάτης ΕΔΙΒΕΑ

- Μουζάκης Χαράλαμπος, Διδάκτορας Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστημονικός συνεργάτης ΕΔΙΒΕΑ

- Φιλιππούσης Γιώργος, Διδάκτορας Πανεπιστημίου Κρήτης, Επιστημονικός συνεργάτης ΕΔΙΒΕΑ

- Καρβούνης Λάμπρος, Διδάκτορας Πανεπιστημίου Κρήτης, Επιστημονικός συνεργάτης ΕΔΙΒΕΑ

- Κωτσίδης Κώστας, Υπ. Διδάκτορας Πανεπιστημίου Κρήτης, Επιστημονικός συνεργάτης ΕΔΙΒΕΑ

- Σαββάκη Αμαλία, Med Πανεπιστημίου Κρήτης, Συνεργάτης Επιμορφωτικών Προγραμμάτων ΕΔΙΒΕΑ