Τα πιο δημοφιλή μαθήματα

Α1 (2022) : Εισαγωγή στην Ανοιχτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Α1 (2022) : Εισαγωγή στην Ανοιχτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Χαράλαμπος Μουζάκης | Κωνσταντίνος Κωτσίδης | Παναγιώτης Αναστασίαδης
0 Ψήφοι | 724 Επισκέψεις | Η ψήφος σας [?]
Β2 (2021) : «Σχεδιασμός  Περιβαλλόντων ΕΞΑΕ στο Διαδίκτυο»

Β2 (2021) : «Σχεδιασμός Περιβαλλόντων ΕΞΑΕ στο Διαδίκτυο»

Αλεξία Σπανουδάκη | Παναγιώτης Αναστασίαδης
0 Ψήφοι | 642 Επισκέψεις | Η ψήφος σας [?]
Β1 (2021) : Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού με την μέθοδο της ΕξΑΕ

Β1 (2021) : Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού με την μέθοδο της ΕξΑΕ

Κωνσταντίνος Κωτσίδης
2 Ψήφοι | 1417 Επισκέψεις | Μέση τιμή 5/5 | Η ψήφος σας [?]
Β3 (2021): «Μεθοδολογία Έρευνας ΙΙ και ζητήματα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας»

Β3 (2021): «Μεθοδολογία Έρευνας ΙΙ και ζητήματα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας»

Λάμπρος Καρβούνης
0 Ψήφοι | 50 Επισκέψεις | Η ψήφος σας [?]
Α1 (2021) : Εισαγωγή στην Ανοιχτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Α1 (2021) : Εισαγωγή στην Ανοιχτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Παναγιώτης Αναστασίαδης | Χαράλαμπος Μουζάκης
9 Ψήφοι | 4502 Επισκέψεις | Μέση τιμή 4.9/5 | Η ψήφος σας [?]
Β1 (2020) : Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού με την μέθοδο της ΕξΑΕ

Β1 (2020) : Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού με την μέθοδο της ΕξΑΕ

Παναγιώτης Αναστασίαδης | Κωνσταντίνος Κωτσίδης | Χρήστος Συννεφάκης
0 Ψήφοι | 1632 Επισκέψεις | Η ψήφος σας [?]