Όροι και Προϋποθέσεις

Η χρήση των ιστοτόπων http://creativity.a2hosted.com/masters συνεπάγεται και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή σε αυτήν την Πολιτική. Σε περίπτωση που δεν αποδέχεστε τους όρους της παρούσας Πολιτικής, είτε εν μέρει είτε συνολικά, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τους ιστοτόπους μας. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου διασφαλίζει ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες μας παρέχετε παραμένουν απόρρητες και ασφαλείς.

Η παρούσα ιστοσελίδα Ποτέ δεν θα ζητήσει και Ποτέ δε θα συλλέξει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα για εσάς δίχως την ρητή συγκατάθεση σας και την πλήρη ενημέρωσή σας σχετικά με τη συλλογή.

Όταν κάνετε εγγραφή στους ιστοτόπους μας θα σας ζητηθεί να υποβάλετε ορισμένα προσωπικά στοιχεία. Ειδικότερα, τα «προσωπικά στοιχεία» είναι στοιχεία που μας παρέχετε και τα οποία προσδιορίζουν την ταυτότητά σας, όπως το όνομα, το επίθετο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, η ταχυδρομική σας διεύθυνση, ο αριθμός κινητού ή σταθερού τηλεφώνου σας, η ημερομηνία γέννησής σας, ο αριθμός κάποιου δελτίου ταυτοπροσωπίας αλλά και άλλα στοιχεία τα οποία μπορούν εύλογα να συνδεθούν με ανάλογες πληροφορίες από εμάς.

Όλα τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται, καταχωρούνται εθελοντικά κατά την διαδικασία εγγραφής σας ή ως απάντηση σε συγκεκριμένα αιτήματα πληροφόρησης τα οποία σας παρουσιάζονται ρητά και τα οποία εσείς ζητήσατε και επιβεβαιώσατε. Επίσης, προηγουμένως έχετε δηλώσει ότι συναινείτε ρητά και ανεπιφύλακτα και διαβάσατε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου μας.

Όλα τα στοιχεία που ζητούνται κατά την εγγραφή σας στην πλατφόρμα, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του προγράμματος της επιμόρφωσης και σε καμία περίπτωση δεν διατίθενται σε τρίτους, παρά μόνο αν κάτι τέτοιο απαιτηθεί επίσημα από κρατικό όργανο στο πλαίσιο διοικητικής ή δικαστικής έρευνας.