Β2: Σχεδιασμός Περιβαλλόντων ΕΞΑΕ στο Διαδίκτυο

Κωδικός Μαθήματος:  B2

 

Εξάμηνο Σπουδών : B

 

ECTS: 10

Διδάσκοντες :

Αναστασιάδης Παναγιώτης,  Καθηγητής ΠΤΔΕ Π.Κ.

Παπαβασιλείου Βαγγέλης, Επικ. Καθηγητής ΠΤΔΕ Π.Κ.

Δεληγιάννης Ιωάννης, Αν. Καθηγητής ΤΤΗΕ Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Χρηστίδης Κων/νος, ΕΕΠ ΠΤΔΕ Π.Κ.

Κλεισαρχάκης Μιχάλης, ΕΔΙΠ Π.Κ.

 

Εργαστηριακή υποστήριξη

Σπανουδάκη Αλεξία, Υπ. Διδάκτορας ΠΤΔΕ Π.Κ.

Συννεφάκης Χρήστος, Υπ. Διδάκτορας ΠΤΔΕ Π.Κ.

Πρεντάκη Μαρία, Med in elearning ΠΤΔΕ Π.Κ.

Στρατικόπουλος Κων/νος, Med in elearning ΠΤΔΕ Π.Κ.

Σαλούστρου Κατερίνα, Med in elearning ΠΤΔΕ Π.Κ.

Πανανακάκης Νεκτάριος, Med in elearning ΠΤΔΕ Π.Κ.

Γλώσσα Διεξαγωγής

Μαθήματος

 

Ελληνικά

 

 

 

Αίθουσα Διδασκαλίας

Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α

Σκοπός Μαθήματος

Βασικός σκοπός του προσφερόμενου μαθήματος είναι η διερεύνηση και συνεργατική οικοδόμηση της γνώσης σχετικά  με τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη  διαδικτυακών μαθησιακών περιβαλλόντων με έμφαση στην αξιοποίηση των εφαρμογών επαυξημένης/ εικονικής πραγματικότητας στο διαδίκτυο καθώς και διαδραστικών εφαρμογών ψηφιακής αφήγησης (3D Animation) με έμφαση στην πολιτιστική κληρονομιά και τους ανοιχτούς μαθησιακούς πόρους.

 
 
Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μέχρι το τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει είναι σε θέση να:

Μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι

Διάλεξη, βιωματικά σεμινάρια,  μελέτες περίπτωσης, ατομικές και ομαδικές εργασίες, ατομική ανατροφοδότηση, ανάλυση μελέτης περίπτωσης, παρουσιάσεις εργασιών.

Αλληλεπίδραση με το Εκπαιδευτικό Υλικό  και τις  δραστηριότητες στο Περιβάλλον Συνεργατικής Μάθησης του ΕΔΙΒΕΑ.

Αξιολόγηση Μαθήματος

Ενδιάμεση και Τελική Εργασία: Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού με χρήση εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας/ ψηφιακής αφήγησης.

Διδακτικές Ενότητες - Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο Μαθήματος

Ο.Σ.Σ

Διδακτικές Ενότητες - Δραστηριότητες

Ημερομηνία

1.

[ΔΕ 1]: Εκπαιδευτικά περιβάλλοντα με χρήση  Επαυξημένης Πραγματικότητας

9.30-10 Εισαγωγή  [Αναστασιάδης Π.]

9.30- 11.00   Μικρή Περιήγηση στο Παν/μιο + LAND ART [Σπανουδάκη A., Μαρκουλάκη X.]

11.30-14.30     Εισαγωγή στο ΑctionΒound  [Σπανουδάκη A, Μαρκουλάκη X.]

Σ 22/10/2022

9.30-14.00

2.

 [ΔΕ 2]:  Σχεδιασμός περιβάλλοντος με χρήση εφαρμογής Επαυξημένης Πραγματικότητας (βασισμένη στην τοποθεσία και στην εικόνα).

15.30- 17.00 [Μαρκουλάκη X.] εισαγωγή στο Blippar

17.30-19.30 [Σπανουδάκη Α., Μαρκουλάκη Χ.] Μικρή Πρακτική Ομαδική εφαρμογή στο Παν/μιο  ΑctionΒound+Blippar

Ανάθεση  1ης ενδιάμεσης  εργασίας (ActionBound + Blippar)

25/10 ανάρτηση στο LSN των θεμάτων και των ομάδων

Παράδοση 1ης ενδιάμεσης  εργασίας: 4/11

Σ 22/10/2022

15.30-19.30

3.

 [ΔΕ 3]: Πρακτική εφαρμογή

9.30-11.00 Διάλεξη: Κυριάκος Ψαρουδάκης, Αρχαιολόγος

11.00-12.00 Διάλεξη: Χαλκιαδάκης Εμμανουήλ ΕΔΙΠ ΠΚ

13.00- 15.30 Πρακτική εφαρμογή Παλιά Πόλη [Κοτρώνης Δ., Μαρκουλάκη Χ.]

Κ 23/10/2022

9.30-15.30

  Προαιρετικές Συμβουλευτικές τηλεδιασκέψεις  [Σπανουδάκη Α., Μαρκουλάκη Χ.]

Κ 30/10/2022

10.00-12.30

4.

 [ΔΕ 4]: Εισαγωγή στην Ψηφιακή Αφήγηση 3D Animation

Εισαγωγή στην Ψηφιακή Αφήγηση [Σαλούστρου Κ.]

Σ 05/11/2022

9.30-14.00

5.

[ΔΕ 5]: Αρχές Σχεδιασμού περιβάλλοντος Ψηφιακής Αφήγησης 3D Animation

 ΡLOTAGON  [Σαλούστρου Κ., Πανανακάκης Ν.]

 

Σ 05/11/2022

15.30-19.30

6.

[ΔΕ 6]:  Σχεδιασμός / αποτίμηση περιβάλλοντος Ψηφιακής Αφήγησης 3D Animation

 Doodly (Πανακάκης Ν., Σαλούστρου Κ.)

Ανάθεση 2ης ενδιάμεσης εργασίας

Παράδοση 2/12

Κ 06/11/2022

9.30-15.30

7.

[ΔΕ 7]: Υποστήριξη plotagon +Doodly [Σαλούστρου Κ., Μαρκουλάκη Χ.]

Σ 19/11/2022

9.30-14.00

8.

[ΔΕ 8]: Κατασκευή ιστοσελίδας στο Weebly [Συννεφάκης Χ.]

 Ανάθεση 3ης Ενδιάμεσης Εργασίας

Παράδοση 2/12

Σ 19/11/2022

15.30-19.30

   

Εκπαιδευτική Εκδρομή: ΟΝΙΘΕ Γουλεδιανά

 Κ 20/11/2022

09.30-15.30

Υλικό Μελέτης

      Ξενόγλωσσο

Int 1:  Popescu E. et al. (eds) (2017) Innovations in Smart Learning. Lecture Notes in Educational Technology. Springer, Singapore

Int 2 : Wu, H. K., Lee, S. W. Y., Chang, H. Y., & Liang, J. C. (2013). Current status, opportunities and challenges of augmented reality in education. Computers & education62, 41-49.

Int3: Chen, P., Liu, X., Cheng, W., & Huang, R. (2017). A review of using Augmented Reality in Education from 2011 to 2016. In Innovations in smart learning (pp. 13-18). Springer, Singapore.

Int4: Nikolopoulou K. (2018) Creativity and ICT: Theoretical Approaches and Perspectives in School Education. In: Mikropoulos T. (eds) Research on e-Learning and ICT in Education. Springer, Cham

 

Ελληνόγλωσσο

GR1. Αναστασιάδης Π, Βαρθαλίτης Λ, Κοτρώνης Δ. (2019). ΤΠΕ και συνεργατική δημιουργικότητα σε αυθεντικά περιβάλλοντα μάθησης: Πιλοτικός σχεδιασμός, ανάπτυξη και αποτίμηση ενός  ψηφιακού παιχνιδιού επαυξημένης πραγματικότητας με κινητές συσκευές στην παλιά πόλη του Ρέθυμνου, για μαθητές δημοτικού σχολείου. Στα Πρακτικά Εργασιών 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Τεχνολογίες της Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση», Πανεπιστήμιο Αθηνών ΠΤΔΕ, Αθήνα, 18-20 Οκτωβρίου 2019.

GR2. Φιλιππούσης Γ (2017).  Η αξιοποίηση της Επαυξημένης Πραγματικότητας (AR-AUGMENTED REALITY) και του Κώδικα Γρήγορης Απόκρισης (QR-CODE) για την υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας. Μία δράση για το γνωστικό αντικείμενο της ιστορίας. Στα πρακτικά του 9ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Ανοιχτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Αθήνα Νοέμβριος 2017

GR3. Σαββάκη Α (2018) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΕ ΘΕΜΑ: Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Διπλωματική Εργασία:  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής - Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με την χρήση των ΤΠΕ (e-Learning)». Πανεπιστήμιο Κρήτης, ΠΤΔΕ/ΕΔΙΒΕΑ

Βιβλιογραφία

 

Anastasiades P, Zaranis N (Editors). Research on e-Learning and ICT in Education. Springer, 2016. Anastasiades P, Zaranis N (Editors). Research on e-Learning and ICT in Education. Springer, 2016.  http://www.springer.com/us/book/9783319341255

Anastasiades P. (Editor). Blended Learning Environments for Adults: Evaluations and Frameworks., IGI Global 2012. ISBN13: 9781466609396, ISBN10: 1466609397, EISBN13: 9781466609402  http://www.igi-global.com/book/blended-learning-environments-adults/60762 .

Anastasiades, P. & Kotsidis, K. (2013). The Challenges of Web 2.0 for Education in Greece: A Review of the Literature. International Journal of Web-Based Learning and Teaching Technologies, 8(4), 19-33.

Billinghurst, M., & Duenser, A. (2012). Augmented reality in the classroom. Computer, 45(7), 56-63.

Bower, M., Howe, C., McCredie, N., Robinson, A., & Grover, D. (2014). Augmented Reality in education–cases, places and potentials. Educational Media International, 51(1), 1-15.

Cabero, J., & Barroso, J. (2016). The educational possibilities of Augmented Reality. Journal of New Approaches in Educational Research, 5(1), 44-50.

Castellanos, A., & Pérez, C. (2017). New Challenge in Education: Enhancing Student’s Knowledge through Augmented Reality. Augmented Reality: Reflections on Its Contribution to Knowledge Formation, 11, 273-293.

Cheng, J., Wang, Y., Tjondronegoro, D., & Song, W. (2018). Construction of Interactive Teaching System for Course of Mechanical Drawing Based on Mobile Augmented Reality Technology. International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), 13(02), 126-139.

Huang, T. C., Chen, C. C., & Chou, Y. W. (2016). Animating eco-education: To see, feel, and discover in an augmented reality-based experiential learning environment. Computers & Education, 96, 72-82.

Hughes, J., & Maas, M. (2018). Developing 21st Century Competencies of Marginalized Students Through the Use of Augmented Reality (AR). LEARNing Landscapes, 11(1), 153-169.

Koutromanos, G., Sofos, A., & Avraamidou, L. (2016): The use of augmented reality games in education: a review of the literature. Educational Media International, 52(4), 253-27

Κουτρομάνος, Γ. (2016). Παιχνίδια επαυξημένης πραγματικότητας σε συσκευές κινητής τεχνολογίας σε τυπικά και άτυπα περιβάλλοντα μάθησης: Υπάρχουσα κατάσταση, δυνατότητες και προκλήσεις για την εκπαίδευση, στο Σοφός Αλιβίζος, Αυγερινός Ευγένιος, Καραμούζης Πολύκαρπος, Χριστοδουλίδου Λουίζα, Δάρρα Μαρία (επιμ.). Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών, Παιδαγωγική αξιοποίηση ψηφιακών μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία (σσ. 75-125). Εκδόσεις Γρηγόρη.

Αναστασιάδης Π, Βαρθαλίτης Λ, Κοτρώνης Δ. (2019). ΤΠΕ και συνεργατική δημιουργικότητα σε αυθεντικά περιβάλλοντα μάθησης: Πιλοτικός σχεδιασμός, ανάπτυξη και αποτίμηση ενός  ψηφιακού παιχνιδιού επαυξημένης πραγματικότητας με κινητές συσκευές στην παλιά πόλη του Ρέθυμνου, για μαθητές δημοτικού σχολείου. Στα Πρακτικά Εργασιών 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Τεχνολογίες της Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση», Πανεπιστήμιο Αθηνών ΠΤΔΕ, Αθήνα, 18-20 Οκτωβρίου 2019.