Η εγγραφή ολοκληρώνεται με την εμπρόθεσμη κατάθεση του κόστους συμμετοχής. Σχετικές πληροφορίες αποστέλλονται μαζί με το μήνυμα επιβεβαίωσης παραλαβής/αποδοχής της αίτησης συμμετοχής.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: info@courses.epimorfosi.org.gr

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

  1. Για τη συμμετοχή στο Θερινό Σχολείο θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
  2. Με την κατάθεση των χρημάτων η παρούσα αίτηση καθίσταται δεσμευτική. Σε περίπτωση που ματαιώσετε τη συμμετοχή σας για οποιοδήποτε λόγο δεν θα υπάρχει δυνατότητα επιστροφής των χρημάτων.
  3. Ο φορέας υλοποίησης διατηρεί το δικαίωμα για αναβολή, αλλαγή του τόπου και χρόνου διεξαγωγής ή ματαίωσης του προγράμματος. Για κάθε πιθανή αλλαγή θα ενημερώνεστε εγκαίρως. Εάν το πρόγραμμα αναβληθεί οριστικά θα υπάρξει μέριμνα για την επιστροφή των διδάκτρων.

Με την υποβολή της αίτησης αποδέχομαι τους γενικούς όρους όπως περιγράφονται ανωτέρω.

Ο λογαριασμός σας πρέπει να εγκριθεί
* υποχρεωτικό πεδίο