Τα πιο δημοφιλή μαθήματα

Β2 (2018) : «Σχεδιασμός Περιβαλλόντων ΕΞΑΕ στο Διαδίκτυο»

Β2 (2018) : «Σχεδιασμός Περιβαλλόντων ΕΞΑΕ στο Διαδίκτυο»

System Administrator | Αλεξία Σπανουδάκη | Παναγιώτης Αναστασίαδης | Κωνσταντίνος Κωτσίδης
0 Ψήφοι | 201 Επισκέψεις | Η ψήφος σας [?]
Β1 (2018) : Σχεδιασμός και Ανάπτυξη  Εκπαιδευτικού Υλικού με την μέθοδο της ΕξΑΕ

Β1 (2018) : Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού με την μέθοδο της ΕξΑΕ

System Administrator | Παναγιώτης Αναστασίαδης | Κωνσταντίνος Κωτσίδης | Γεώργιος Φιλιππούσης | Χρήστος Συννεφάκης
0 Ψήφοι | 693 Επισκέψεις | Η ψήφος σας [?]
Α1 (2018) : Εισαγωγή στην Ανοιχτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Α1 (2018) : Εισαγωγή στην Ανοιχτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Γραμματεία Επιμόρφωση&sigmaf | Χαράλαμπος Μουζάκης | Κωνσταντίνος Κωτσίδης | Παναγιώτης Αναστασίαδης | Χρήστος Συννεφάκης
4 Ψήφοι | 4656 Επισκέψεις | Μέση τιμή 4.5/5 | Η ψήφος σας [?]
Α1 (2017) : Εισαγωγή στην Ανοιχτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Α1 (2017) : Εισαγωγή στην Ανοιχτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

System Administrator | Κωνσταντίνος Κωτσίδης | Παναγιώτης Αναστασίαδης | Χαράλαμπος Μουζάκης
11 Ψήφοι | 6680 Επισκέψεις | Μέση τιμή 3.9/5 | Η ψήφος σας [?]
Α3 (2018) : Μεθοδολογία Έρευνας Ι​

Α3 (2018) : Μεθοδολογία Έρευνας Ι​

Γραμματεία Επιμόρφωση&sigmaf | Λάμπρος Καρβούνης
4 Ψήφοι | 1185 Επισκέψεις | Μέση τιμή 3.3/5 | Η ψήφος σας [?]
Α2 (2018) : Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες  Διαδικτύου στην Σχολική ΕξΑΕ

Α2 (2018) : Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες Διαδικτύου στην Σχολική ΕξΑΕ

System Administrator | Κωνσταντίνος Κωτσίδης | Παναγιώτης Αναστασίαδης | Χρήστος Συννεφάκης
2 Ψήφοι | 1146 Επισκέψεις | Μέση τιμή 4.5/5 | Η ψήφος σας [?]